Als u zelf aan de slag wilt met uw dak, is het verstandig eerst te onderzoeken wat de kansen en beperkingen van dit specifieke dak zijn. In het stappenplan bespreken we de relevante factoren.

Dakhelling

Een plat dak is meestal het meest geschikt voor de aanleg van een multifunctioneel dak. Schuine daken lenen zich specifiek goed voor de aanleg van zonnepanelen. Schuine daken kunnen ook vergroend worden, maar dit brengt vaak extra kosten met zich mee. Vaak moet er bij schuine daken ook een anti-afschuifvoorzieningen worden aangebracht. Tegenwoordig bestaan er ook groene dakpannen, deze zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen op schuine daken.

Constructiesterkte dak

Om een multifunctioneel dak aan te leggen, moet dak dakconstructie voldoende gewicht kunnen dragen. Vooral betonnen constructies zijn vaak robuust uitgevoerd om veel gewicht te dragen. Lees hier meer over de mogelijkheden van verschillende constructies.

Monument

Als een gebouw aangewezen is als gemeentelijk- of rijksmonument, zijn er restricties voor het doen van aanpassingen aan het gebouw. Maatregelen zoals het aanleggen van een groen dak zijn toegestaan, mits het aangezicht van het monument niet aangetast wordt.

Regelgeving

Soms is er in de regelgeving, bijvoorbeeld in het welstandsbeleid de verplichting opgenomen om na te denken over het ontwerp van de 5de gevel. In zo’n aangewezen gebied is meer kans op de aanleg van een groen dak. Lees hier meer over regelgeving betreffende multifunctionele daken.

Toegankelijkheid

Een goede toegankelijkheid van het dak biedt de meeste kansen voor dakgebruik. Wanneer u toegang heeft tot uw dak kunt u dit bijvoorbeeld gaan invullen als dakterras. Een slecht toegankelijk dak biedt nog steeds kansen, bijvoorbeeld als mooie zichtlocatie of als plek om energie op te wekken.

Veiligheid

Om een degelijk multifunctioneel dak aan te leggen is inachtneming van de veiligheid ook van belang. Een dak met een veilige dakrand, bijvoorbeeld met een hoge borstwering biedt bijvoorbeeld veel kansen. Lees hier meer over de veiligheid van een multifunctioneel dak.