Bij het aanleggen van een daktuin in een bestaande situatie zijn een aantal zaken op het gebied van veiligheid (o.a. brand en val) en de regelgeving van belang. Om enig inzicht te geven in wat er aan regels is te verwachten en wat hierbinnen de mogelijkheden zijn, volgt hier een kort overzicht. Voor uitgebreider advies, neem altijd contact op met je gemeente en dakbedekker.

Algemeen

In principe zijn extensieve groene daken (niet toegankelijke daktuinen) vergunningsvrij, zoals een ecologische begroeid-, een sedum- of een grasdak (Amsterdam, 2016). Voor het opwekken van duurzame energie als zijnde zonnepanelen, is dit in principe ook zo. Hier kunt u verdere details over zonnepanelen vinden. Sommige steden hebben een beschermd stadsgezicht, waar andere regels gelden. Twijfel je hieraan, controleer dit in het lokale bestemming- of omgevingsplan. Het is mogelijk dat je dan een vergunning moet aanvragen. Dit is zeker het geval wanneer je de ambitie hebt om een intensief dak te realiseren, zijnde het dak te betrekken tot een functie waarop je kan recreëren of ondernemen. Denk aan het verbouwen van voedsel, het realiseren van een dakterras/tuin en/of sporten. Voor het realiseren van extensie- en intensieve daken gelden namelijk verschillende normen en eisen rond het gebruik en aanleg van een dak, uit oogpunt van:
- Milieu
- Bruikbaarheid
- Veiligheid (sterkte bouwconstructie, wind, brand, valveiligheid)
- Energiezuinigheid
- Privacy

Bijvoorbeeld voor alle werkzaamheden/activiteiten op daken van 2,5meter hoogte dient er valbeveiliging aanwezig te zijn. Voor normen omtrent bijvoorbeeld groene daken kunt u hier kijken. Kies altijd het juiste type groen want sommige vegetatie is brandbaar.

Aanbevelingen

Ga nooit zomaar aan de slag zonder het afwegen of je een vergunning nog hebt en welke eisen daarbij komen kijken. Check het omgevignsloket om te onderzoeken of je een vergunning nodig hebt en welke (in sommige gevallen diverse voor elk bouwwerk). Voor een overzicht van wet en regelgeving: 10 gouden tips voor werkzaamheden op het dak zijn hier te vinden.

Laat je door dit alles niet afschrikken, er is veel meer mogelijk dan onmogelijk tot de wet expliciet zegt dat iets niet mag.