Uw dak kan verschillende functies bieden. Vindt u het belangrijk om de bijenpopulatie in uw wijk te stimuleren? Of heeft uw wijk veel last van wateroverlast en wilt u water bergen op uw dak? Stap 2 bespreekt wensen en daarbij horende mogelijkheden.

Een biodivers dak

Voor een biodivers dak is het van belang om een groen dak aan te leggen waarbij zoveel mogelijk diversiteit gecreërd wordt. Op een groen dak kunnen verschillende vormen vegatatie aangelegd worden; van lage sedumplanten tot hoge struiken en bomen. Ook is het goed daarbij een variërende substraatdikte te kiezen. Voor dieren zijn twee elementen van belang; voelselvoorziening en nestgelegenheid. Insecten zoals vlinders en bijen zijn voor hun voedselvoorziening volledig afhankelijk van stuifmeel en nectar van bloemen. Van de 350 bijensoorten die in Nederland voorkomen, nestelen er zo'n 250 in de grond. Zij nestelen in zandige grond op zonnige plaatsen. Bekijk de checklist voor het creëren van een bij-vriendelijk biodivers dak.

Een stadslandbouw dak

Bij een stadslandbouwdak is het extra van belang om te kijken naar de draagkracht en de veiligheid van het dak. Een stadslandbouwdak moet sterk genoeg zijn om de substraatlaag en de vegetatie aan te kunnen en daarbij moet het overal het gewicht kunnen dragen van de mensen die het dak kunnen onderhouden. Landbouw op het dak houdt ook in dat het dak goed toegankelijk is en dat er nagedacht is over het irrigatiesysteem voor het irrigeren van de gewassen. Lees meer over de geschiktheid van Rotterdamse daken voor de aanleg van stadslandbouw

Een dak om energie te besparen

Energie opwekken op het dak kan op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld aan de hand van zonneboilers en windturbines. De meest bekende manier is door energie op te wekken door middel van zonnepanelen(ook wel pv-panelen). Zonnepanelen kunnen op zowel schuine daken als platte daken. Klik hier om uit te vinden of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Verschillende steden hebben ook interactieve kaarten waarop u een eerste indicatie krijgt van de geschiktheid van uw dak voor zonnepanelen. Zie bijvoorbeeld Zonatlas Nederland en Energie-atlas Rotterdam. Daarnaast is de combinatie van zonnepanelen met een groen dak een interessante optie. De koelende werking van het groen zorgt voor een toename van het rendement van de zonnepanelen van zo'n 6%. Lees hier meer over de voordelen van het combineren van een groen dak met zonnepanelen. Ook is het mogelijk om met kleine windturbines op het dak stroom op te wekken. Energieopwekking met windturbines is echter alleen geschikt voor hoge gebouwen, die ruim boven de gebouwen en bomen in de omgeving uitsteken. Meer informatie over de mogelijkheden van kleine windturbines vindt u hier.

Een dak om te recreëren en ontmoeten

Van privéterras tot collectieve ontmoetingsplaats: het dak kan op verschillende manieren worden ingezet om de buitenruimte te verlengen en versterken. Zo'n recreatie - of ontmoetingsdak kan in allerlei vormen gerealiseerd worden. Denk hierbij aan invulling met bijvoorbeeld speel- en sportvoorzieningen, horeca, een ontmoetingsplein in de buurt, voorzieningen voor evenementen, een buitenkeuken, etc. Net als bij een stadslandbouwdak is het bij een recreatiedak belangrijk extra aandacht te besteden aan de veiligheid van het dak. Bij De Dakakker in Rotterdam is op een slimme manier een oplossing bedacht voor de valbeveiliging. Aan de rand van het dak zijn lichte kunstofbakken beveiligd die tegelijkertijd gevuld kunnen worden met beplanting. Lees meer over De Dakakker.

Een dak om extra water te bergen

Met veel wateroverlast in uw buurt is het een goed idee om na te denken over de aanleg van een dak om extra water te bergen. Bij een waterbergend dak is het vooral belangrijk om een zeer draagkrachtige constructie te hebben, aangezien de dakbelasting zwaar wordt. Waterbergende daken zijn grofweg in te delen in gesloten en open waterdaken. Bij een gesloten waterdak is er boven de waterberging een afwerking geplaatst, zodat het dak ook voor andere toepassingen kan worden gebruikt. Daarnaast kan onderscheid gemaakt worden tussen permanente en tijdelijke waterberging. Bij de tijdelijke variant wordt het regenwater tijdelijk geborgen op het dak en na de bui vertraagd afgevoerd om zo het riool te ontlasten. Een permanent dak heeft als voornaamste functie om te zorgen voor koeling van de omgeving door het langzaam verdampen van het water. Binnen deze typeringen zijn verschillende varianten en systemen ontwikkeld. Lees hier meer over de mogelijkheden en voordelen van een blauw dak.