De Dakakker

De Dakakker is het eerste grote oogstbare dak in de Nederland. Het is aangelegd als testsite voor de Internationale Architectuur Biënnale. De Dakakker is onderdeel van de Luchtsingel. Dit project moet de leegstand rond het Rotterdamse Hofplein aanpakken, en ervoor zorgen dat nieuwe ondernemers en bewoners enthousiast worden om bij te dragen aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke publieke ruimte.

De Dakakker is de grootste dakboerderij van Europa waarbij direct met grond op dak wordt gewerkt. De Dakakker functioneert als proefopstelling om te experimenteren met verschillende manieren van groenedaken.

De Dakakker is ontstaan door een unieke samenwerking van architectenbureau ZUS, het Rotterdams Milieucentrum en de Gemeente Rotterdam. Door alle betrokken partijen (brandweer, architecten, gemeente, etc.) in een brainstormsessie bij elkaar te brengen zijn innovatieve oplossingen bedacht om de realisatie van De Dakakker mogelijk te maken.