Polderdak Amsterdam

Het Polderdak is een innovatie van De Dakdokters waardoor een dak regenwater kan opslaan en vertraagd kan afvoeren. Op de Amsterdamse Zuidas is zo'n polderdak gerealiseerd in opdracht van OGA; Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam. In dit geval is gekozen voor een groen dak in de vorm van sedumtegels, maar je kan het Polderdak ook afmaken in de vorm van een landschapsdak, Rooffood, daktuin, dakterras, dakpark of combinatie hiervan.

Waarom een polderdak?

Door een overschot aan verhard oppervlak ontstaat er in steden een hoge druk op het rioolstelsel bij hevige regenbuien. Door klimaatverandering zullen deze regenbuien steeds extremer worden. Het Polderdak is de oplossing voor dynamische waterberging op daken. Op die manier kan er een gigantisch deel van de stad worden onthard waardoor wateroverlast wordt voorkomen. In de openbare ruimte (van tuin tot dak) zal geïnvesteerd moeten worden om de stad rainproof te maken. Regenwater kan tevens worden opgevangen en worden hergebruikt. Regenwater is een grondstof, geen afvalstroom.

Hoe werkt het?

Het waterbergende vermogen van Het Polderdak wordt bepaald aan de hand van de wensen van de opdrachtgever, de eisen van de waterbeheerder en de draagkracht van het dak. De maximale waterbuffer bedraagt 135 mm. per m2. De hardware blijft in alle gevallen hetzelfde, alleen de instellingen worden aangepast. De prestaties van het Polderdak kunnen online worden gevolgd en indien nodig kan het systeem op afstand worden bestuurd. Uiteindelijk ontstaat er een netwerk van Polderdaken die een substantiële bijdrage leveren aan het waterbeheer van de stad.