Niets op deze website mag worden overgenomen zonder toestemming van Building Changes. Redactie en uitgever hebben de site naar beste weten samengesteld, maar kunnen niet instaan voor de juistheid van de weergegeven informatie. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie op deze website.

Getracht is om de rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal te achterhalen, maar dat is niet in alle gevallen gelukt. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met Building Changes.