LIFE @ URBAN ROOFS MKBA multifunctionele daken

De Gemeente Rotterdam, Arcadis en CE Delft hebben een nieuw rekeninstrument ontwikkeld dat inzicht biedt in de maatschappelijke kosten en baten van een multifunctioneel dak. 

De maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) biedt gebouweigenaren inzicht in de relevante aspecten (zowel kwalitatief als kwantitatief) bij de afweging van het besluit voor investering in een bepaald type multifunctioneel dak.

De MKBA is ontwikkeld in het kader van  het Europese subsidieproject LIFE@Urban Roofs. Hierin zijn twee sporen uitgewerkt die vanzelfsprekend nauw met elkaar samenhangen:     

1.      Het uitwerken van value cases voor vijf praktijk casussen. De value cases vormen directe input voor de investeringsafweging die de betreffende eigenaren moeten nemen. Uit de value cases wordt duidelijk in hoeverre de investeringen opwegen tegen de baten en hoe deze over de verschillende belanghebbenden zijn verdeeld. 

2.      Een generieke rekentool die voor andere partijen toepasbaar is en waarmee zij (op hoofdlijnen) inzicht krijgen in de benodigde investeringen voor een duurzaam multifunctioneel dak en de baten die een dergelijk dak met zich meebrengt. 

Een breed scala aan baten is in het rekeninstrument meegenomen, waarbij de waarde is gebaseerd op inmiddels algemeen geaccepteerde literatuur. Een erg nuttig instrument dus voor gebouweigenaren om te onderzoeken welke vorm van multifunctioneel dakgebruik het meest oplevert! Het rapport en de excel tool zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar bij onze kennisdocumenten.