Green Deal Legacy document overhandigd aan Deltacommissaris

Op 13 mei, tijdens de feestelijke afsluiting, presenteerde de Green Deal Groene Daken haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas.

De veertig overheden, bedrijven en kennisorganisaties vierden hun successen van ruim vier jaar samenwerking. Met hun streven naar meer en betere groene en blauwe daken, zetten ze de meetbare effecten op een rij, brachten innovaties in kaart, en schreven een Handreiking Natuurdaken. Ook ijveren ze voor financiële prikkels zoals hypotheekrentekorting en een duurzamer belastingsysteem.

Bekijk hier het Legacy document (print versie)
Bekijk hier het Legacy document (spread)