SBRCURnet respecteert uw privacy als gebruiker van deze website. De persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het platform houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘WPB’) stelt. Wij vragen u wel te realiseren dat volledige beveiliging van (persoons-)gegevens op het internet niet kan worden gegarandeerd. We verzamelen alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen en versturen van online formulieren of van een e-mail. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u SBRCURnet toestemming de persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van SBRCURnet, dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. SBRCURnet verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder voorafgaande toestemming van u, tenzij SBRCURnet daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Colofon
Deze website is eigendom van SBRCURnet.