EfFact checker Groene daken en gevels

In de EfFact checker worden antwoorden gegeven op allerhande vragen over hittemaatregelen in de buitenruimte. Welke hittemaatregelen zijn er? Hoe werken deze maatregelen en hoeveel verkoeling leveren ze? Welke maatregelen kunnen het beste worden ingezet om een straat of stad koel in te richten? De EfFact checker probeert antwoord te geven op veel van deze gehoorde praktijkvragen. Lees Verder

Handreiking Natuurdaken

De Green Deal Groene Daken zet zich in om meer natuurdaken in Nederland te realiseren en de kennis hiervan te vergroten bij initiatiefnemers en bouwers. In dit kader hebben zij kennis en ervaringen vanuit de praktijk gebundeld in de Handreiking Natuurdaken. Lees Verder

VHG Groenprijs voor het Dakpark Rotterdam

Het Dakpark is het grootste openbaar Park op een dak van Europa. Bewoners zetten zich blijvend in voor een veilig, mooi, schoon en gezellig park. Duurzame dinsdag 5 september 2017 Jury: ‘Groen is gezond en een groen dak bespaart energie én draagt bij aan een klimaatbestendige stad. Met Dakpark Rotterdam verbindt groen bovendien de mensen die er wonen. Door het ‘van de wijk’ te maken is dit een duurzaam succes.’

Lees Verder

Nederlandse norm voor begroeide daken

Het begroeide dak zit in de lift. Meervoudig ruimtegebruik van daken blijkt efficiënt voor ruimtegebruik in stedelijke omgeving en is esthetisch meer verantwoord dan een grind- of zwart of gekleurd bitumineus of kunststofdak. Tijd ook voor de afronding van de eerste Nederlandse norm, NTA 8292 (Nederlandse Technische afspraak) op het gebied van begroeide daken.

Lees Verder

Hoe gaan waterschappen om met waterberging op groene daken?

Tellen waterschappen de waterberging op groene daken mee als compensatie voor de toename van verhard oppervlak, de zogenaamde ‘watercompensatie’? In de afgelopen vijf jaar is dit vaker vastgelegd in het waterschapsbeleid. Om het beleid verder te ontwikkelen is meer kennis nodig over de effecten van groene daken.

Lees Verder

Een verkenning naar de (on)mogelijkheden voor verplichtstelling van groene daken.

Door een veranderend klimaat kampt het verhard stedelijk landschap met hemelwaterproblematiek en hitte-eilandeffecten. Het plat daklandschap biedt de kans om deze problematiek te verminderen door in een groene vorm water te bufferen, de stad te verkoelen en het welzijn te verbeteren. Welke rol moet de overheid nemen zodat ruimtelijke adaptatie ook op het dak zijn plaats krijgt? Diverse wereldsteden hebben groene daken verplicht gesteld om deze onbenutte ruimtes duurzaam in te vullen. Dan is er een ‘moet’, een ‘moet’ waarbij burgers gelijke plichten hebben, de markt geprikkeld wordt om te innoveren en de overheid het gezag heeft om partijen te verbinden en te bewegen. Echter is dit in de Nederlandse context nog niet mogelijk. Gemeentes mogen alleen stedenbouwkundige randvoorwaarden stellen en geen bouwkundige eisen omdat het nationale bouwbesluit daarover gaat. Wel is het mogelijk om in bestemmingsplannen op te nemen dat nieuwbouw acceptabel is als een gedeelte van het perceel een groene invulling krijgt en gemeentes kunnen vanuit de wet milieubeheer een waterverordening opstellen om afvloeiend hemelwater niet meer aan te nemen als dit redelijkerwijs op eigen bodem kan worden verwerkt. Zo kan indirect worden gestuurd op een groendakontwikkeling. De omgevingswet is in de maak en zorgt dat regelgeving gedecentraliseerd wordt. Gemeentes krijgen met een omgevingsplan meer te zeggen over de fysieke leefomgeving. Mocht het college groene daken willen verplichten, dan dient deze dan ook ruimte te bieden voor andere ambities op het gebied van het dakenlandschap. Aangezien de Omgevingswet nog in de maak is, is het aan te bevelen om nu alvast in bestemmingsplannen vergroeningseisen en een waterverordening op te stellen voor nieuwbouw opdat in het uiteindelijke omgevingsplan een groendakeis komt. Zo heeft men voorbeelden en kan de gemeente helpen de markt verder te ontwikkelen en het gedachtegoed uitbreiden. Vervolgens is de volgende stap om een groendakeis, na een redelijke termijn en een correcte informatiecampagne te voorbereiding, ook verplicht te stellen voor bestaande bouw bij renovatie (om planschade te verkomen). Daarin dient niet vergeten te worden goed gedrag te belonen met een mogelijke korting op rioolheffing of andere voordelen.

Lees Verder

Nieuw: Kennispaper: Handleiding om bestaande constructies te berekenen voor het ontwerpen van groene daken

Deze handleiding geeft de groene ontwerper een set tools en bruikbaar inzicht in de wereld van de constructieleer, waarmee ze aan de slag kunnen met het werk waarvoor ze worden benaderd; het ontwerpen van begroeide daken. De geboden tools genereren inzicht in welke belasting waar op het dak mogelijk is, waardoor het ontwerpen van meer variatie van natuur op begroeide daken mogelijk wordt. Groene ingenieurs en ontwerpers kunnen met deze paper een inschatting maken van mogelijk toepasbare begroeide daken. Door op een vrij eenvoudige manier de bestaande constructie te observeren kan daarna een eerste berekening gemaakt worden. Zij zullen ook beter kunnen overleggen met een constructeur door de opgedane kennis van begrippen. Architecten en studenten kunnen deze handleiding gebruiken als ze meer van het onderwerp willen weten of om zelf een eerste inschatting te maken van wat mogelijk is met begroeide daken op een bestaande constructie.

Lees Verder

Landelijke toolbox voor verduurzamen panden - De Groene Menukaart is live

Is uw pand al klaar voor de toekomst? Vanaf nu kunt u met onze toolbox duurzame stappen zetten met uw kerk, boerderij, woning of industrieel erfgoed. Ga meteen aan de slag met meer dan 50 duurzame opties. De steden Maastricht, Bergen op Zoom, Leiden, Voorschoten, Wassenaar, Den Haag en Amsterdam hebben al hun eigen pagina, maar ook in andere Nederlandse steden is de toolbox te gebruiken. Bekijk de film of ga meteen aan de slag.

Lees Verder