In 2025 woont 70% van de wereldbevolking in steden en is de wereld in de maand juni al door haar jaarlijkse hoeveelheid natuurlijke grondstoffen heen. Dat is geen combinatie die zorgt voor een duurzame en leefbare omgeving voor de 8 miljard mensen die onze wereldbol dan rijk is. Innoveren is noodzakelijk en innoveren kun je alleen maar doen als overheid, bedrijfsleven, bewoners en universiteiten samenwerken om CO2 uitstoot te reduceren door klimaatadaptieve, fijnstof-afvangende en cradle-to-cradle oplossingen te implementeren. Dit is niet alleen noodzakelijk voor de stedelijke leefbaarheid maar biedt een economische kans voor aantrekkelijke business cases. Door met een nieuwe bril naar het stedelijk dak  te kijken worden er nieuwe kansen zichtbaar meer groen, minder CO2-uitstoot, een betere lokale luchtkwaliteit en een effectieve aanpak van wateroverlast.  De mensen die het initiatief hebben genomen voor Multifunctionele Daken vormen een nieuw netwerk van actieve doeners die werkzaam zijn bij publieke en private organisaties. Vanuit hun professionele scope zijn ze ervaringsdeskundige in het realiseren van beleid, doen van onderzoek, ontwikkeling van kennis en realisatie van duurzame daken. De initiatiefnemers werken als gelijkwaardige partners met maar een doel: 

Via een combinatie van groene-, gele-, rode en blauwe oplossingen de versteende stad veranderen in een leefbare metropool van de toekomst. Een levendige stad opgewassen tegen klimaatveranderingen.